Servicepark Aydınlatma Metni

 • Etkinliğin verileri pazarlama amacıyla kullanmayı durdurmasını isteme,
 • Servicepark tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin kendisine gönderilmesini veya başka bir veri sorumlusuna iletilmesini isteme,
 • Herhangi bir sebeple Servicepark tarafından veri sahibinin kişisel verilerine erişiminin engellenmesi durumunda, erişimin engellenme sebebine yönelik bilgi alma,
 • Kişisel Veri sahibinin sözkonusu taleplerinin bir maliyet gerektirmesi halinde Servicepark,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep etme hakkına sahiptir.
  Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Beyanı
  Servicepark tarafından 24-25 Haziran’ da Sapanca’da yapılacak 1 gece konaklamalı etkinlik katılımcılarına yönelik olarak hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni okudum. Bu kapsamda, kişisel verilerimin silinmesi, anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece veri işleme faaliyetlerine Servicepark tarafından devam edilebileceğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Servicepark Etkinlik Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde iletişim bilgilerimin, fotoğraflarımın
  Etkinlik sonrası anket ve değerlendirme çalışmaları ile katıldığım etkinliğe ait ileti ve duyuruların gönderilmesi amacıyla işlenmesine ve sosyal medyada paylaşılmasına,
  İlgi alanımda olan daha sonra düzenlenecek etkinliklerden haberdar edilebilmem için işlenmesine, onay veriyorum.
About the Author
admin administrator

Leave a Reply